Hvad er CrowdsWhoCare?

CrowdsWhoCare er en national, online crowdfunding- og crowdsourcing-platform. CrowdsWhoCare er den første platform af sin art inden for sundheds- og plejesektoren, og har til formål at skabe en forbindelse imellem personer med innovationsprojekter og personer, som ønsker at støtte projekterne med økonomiske midler og/eller kompetencer.
Platformen fokuserer udelukkende på sundheds- og plejesektoren og innovationsprojekterne tager alle udgangspunkt i kliniske behov og valideringen af disse – altså projekter der befinder sig tidligt i innovationsprocessen.

CrowdsWhoCare henvender sig derfor til diverse aktører såsom sundhedsfaglige, iværksættere, kommuner, hospitaler, private virksomheder, privatpersoner, foreninger og fonde, som ønsker at bidrage til innovationsprojekter i den danske sundheds- og plejesektor.

Formålet med platformen er matchmaking mellem de, som ønsker at finde midler til at kunne finansiere tidlige innovationsprojekter i sundheds- og plejesektoren, og dem som kan se værdien i projektets potentiale og forventede resultat. CrowdsWhoCare støtter desuden innovationsteamet med metodik, netværk og indsigt – initiativer, der vil øge sandsynligheden for, at der innoveres til gavn for borger, sundheds- og plejesektoren og samfundet.
Det koster ikke noget at bruge platformen, men opnås finansieringsmålet, trækkes der et gebyr på 3 % ud af det samlede finansieringsbeløb, hvilket dækker driftsudgifter til projekthåndtering og betalingsserviceleverandøren.

CrowdsWhoCare er støttet af Region Midt og skabt af non-profit organisationerne, MTIC og INNO-X, så platformen har intet kommercielt sigte.

Hvorfor CrowdsWhoCare?
De fleste midler, som allokeres til innovationsprojekter i dag i Danmark, går til færdigudvikling af en prototype eller test af løsninger. Erfaringer viser dog, at de to vigtigste faktorer, for at en ny løsning når brugerne og implementeres i driften i sundheds- og plejesektoren er, at teamet bag består af de rette kompetencer, samt at behovet er valideret – herunder relevant for samfundet. Disse faktorer er sjældent tilstede i dag. Dette på trods af, at man for få midler kan understøtte dannelsen af det optimale team samt validere behovet. Derfor mener vi, at CrowdsWhoCare har en berettigelse og en vigtig rolle at spille. Projekterne på CrowdsWhoCare fokuserer netop på teamskabelse og tilbundsgående analyse af behovet, før en løsning udvikles.

CrowdsWhoCare understøtter, at der innoveres i et team med udgangspunkt i et behov, og gennem brugen af de rette modeller og værktøjer opnås en klar effekt, hvilket løfter kvaliteten og muligheden for at en løsning kommer ud i samfundet og skaber værdi.