s01-001---sengestue-normal

DineTing – opbevaring af patienters ejendele

Hvis du skal indlægges på hospitalet og have foretaget en operation, vil du skulle klæde om og lægge dine ting fra dig. Nogle gang indebærer indlæggelsen, at du skal bedøves og altså ikke vil være ved bevidsthed og kunne holde øje med dine ting. Og det kan være, at du – selvom det var meningen, at du skulle hjemsendes samme dag – ender med at blive indlagt. Med de nye supersygehuse bliver logistikken og transporten af patienter endnu mere kompleks. Så hvordan sikrer vi, at dine ting er med dig, når du vågner op?

 

s01-001---sengestue-normal

Når patienterne skal møde op til operationer, vil det typiske forløb på det nye Aarhus Universitetshospital være at patienterne møder direkte på operationsafdelingen uden forudgående indlæggelse på sengeafdeling eller opvågningsafsnit.

Dette ændrede patient forløb medfører samtidig at patienterne fremover ikke får tildelt et taskeskab eller sengebord til opbevaring af deres ejendele. Der vil ligeledes heller ikke være nye opbevaringsmuligheder i relation til omklædning på selve operationsafdelingen.

Problemstillingen er således at finde en løsning på hvordan og hvor borgernes/ patienternes ejendele kan opbevares under operation, opvågning og eventuel transport til øvrige afdelinger, herunder også sengeafdeling.

Løsningen skal kunne indeholde patienters personlige ejendele, og følge patienten fra han/hun møder ind til operation, til vedkommende forlader sygehuset. Løsningen skal kunne hægtes på patienttransport (seng, stol e.l.), og være sikret mod skade og tyveri af patientens ejendele. Derudover skal løsningen indeholde et element, der sikrer, at det logistiske arbejde med kunne følge og vide hvor løsningen befinder sig fysisk er ukompliceret og meget gerne digital.

DNU og folkene bag Aarhus nye universitetshospital kender mange af grundkravene, der skal til for at en løsning kan bruges i sundhedsvæsenet, men har ikke det fulde overblik over mulighederne og derfor søger vi nu hjælp til at afdække, hvad den endelige kravsspecifikation kan, skal og bør indeholde.

Faktaboks03CROWDFUNDING OG CROWDSOURCING
Der er to måder, du kan støtte projekt DineTing som backer. Du kan enten backe med penge. Det betyder, at du hjælper projektet til at betale for fra personer, der besidder de rette kvalifikationer. Det er det, man kalder crowdfunding.

Du kan også backe ved at biddrage med din viden og knowhow. Det vil sige, at du stiller op og biddrager pro bono med din ekspertviden og knowhow. Det er crowdsourcing. Du får ikke betaling for dine timer, men dit bidrag bliver omregnet med en faktor på 700 kr./timen og det er det beløb, der kommer til at figurere som den sum du har støttet projektet med.

BRONZE, SØLV- OG GULD REWARDS

Bronze:
Når du giver et bronzebidrag sender vi dig en mulepose, som er påtrykt “DineTing”.

Sølv:
Når du giver et sølvbidrag sender vi dig en mulepose, som er påtrykt “DineTing”.

Du vil få dit navn og logo på vores hjemmeside, have ret til at bruge vores logo på din egen hjemmeside og vi vil nævne din og din virksomhedsstøtte på vores sociale netværk og i andet kommunikationsmateriale.

Guld:
Når du giver et guldbidrag sender vi dig en mulepose, som er påtrykt “DineTing”.

Du vil få dit navn og logo på vores hjemmeside, have ret til at bruge vores logo på din egen hjemmeside og vi vil nævne din og din virksomhedsstøtte på vores sociale netværk og i andet kommunikationsmateriale.

Og du vil få en personlig rundvisning på det nye Aarhus Universitetshospital, hvor du vil kunne få et overblik over de udfordringer, der kan føre til nye sundhedsdesign muligheder.

 

1CROWDSOURCING AF DineTing
Projektet har brug for hjælp fra de profiler og opgaver, som listes nedenfor. Timetallene er fastsat udfra, at det ikke er meningen, at I skal lave en endelig løsning. Det vi gerne vil have jeres hjælp til er at sikre, at selve kravsspecifikationen bliver præcist og afspejler de reelle muligheder og ikke blot, hvad projektejeren kan forestille sig.

Når du melder dig som backer, kommer du ikke til gratis at lave den endelige løsning, men du kommer til at hjælpe med at belyse, hvad der er muligt og hvad det er vigtigt at være opmærksomme på for at lave den ultimativt bedste løsning. Vi vil sørge for at nævne dig på de sociale medier, på vores hjemmeside og i løbende pressemateriale. Og du kommer på den endelige projektrapport. Derudover er du velkommen til at bruge din deltagelse i dit eget markedsføringsmateriale. Specielt med hensyn til DineTing er den offentlige lovgivning meget klar og den endelige løsning skal sendes i udbud.

Industriel designer – 30 timer:
Du skal hjælpe os til at forstå hvilke formmæssige muligheder og begrænsninger vi har.
Vi regner med, at du har indgående kendskab til materialer og funktionalitet og gerne med tanke på miljøet.
Dit arbejde vil være med til at forme en mock-up, men vi fastlægger ikke det endelige design.

Ingeniør (mekanik) – 15 timer
Du skal have forstand på mekanik og fremstilling, deltagelse i WS I + WS II = 15 timer, tiden er  inkl timer til evt tegnearbejde efterfølgende.

Fremstiller af fysisk mock up – 15 timer
Du skal skabe en fysisk visualisering af beholderen. Mock-up’en skal ikke afspejle det endelige design, men kunne anskueliggøre størrelsesforhold og de ønskede funktionaliteteri et løsningsforslag som kan anvendes til test og behovsverificering hos personale og patienter.

Mikro elektronik ingeniør – 10 timer
Du skal have forstand på digitale låse og sikringssystemer

Mekanik Ingeniør – 15 timer
Du skal komme med innovative forslag til mekanik, fastgørelsesanordninger og realisme i forhold til produktion og materialevalg

Softwareudvikler – 10 timer
Du skal vide noget om internet of things og kunne hjælpe os med, hvordan man sikrer at løsningen spiller sammen med logistik og kan spores.

Projektleder – 50 timer
Holder overblikket, kontakt med alle interessenter og tungen lige i munden.

Workshop I og II Facilitator(er) – 2 x 10 timer
Det er vigtigt at få fat på en (eller 2) facilitatorer til at lede workshops I og II, der kan sikre fremdriften og at tråden holdes, mens alle backerne og projektejerne kan koncentrere sig om at drøfte og finpudse mulige løsninger, udfordringer og behov.

Et skriftligt referat af de to workshops vil efterfølgende blive gjort tilgængeligt på Regionmidtjyllands hjemmeside

Crowdfunding af DineTing
I dette projekt vil de fundede midler sikre, at backerne ikke selv skal kunne betale for omkostninger i forbindelse med transport og forplejning. Materialer til fremstilling af mock-up. Og endeligt vil projektejer i tilfælde af, at der ikke melder sig nok projektdeltagere kunne bruge fundede midler til indkøb af kompetencer.

Du skal bemærke, at der bliver tillagt moms, når du vælger at crowdfunde til projekter hos CrowdsWhoCare.

 

dnu-psykiatri-skejby_01PROJEKTPLAN
Projektets tidsmæssige rammer er, at det gennemføres over 6 måneder i perioden august til december. De endelige datoer vil blive fastlagt i samarbejde med backerne.

 

 

 

 • AUGUST:
  Workshop I, Formål at komme frem til basal, men ’need to have’ koncept I, primært med fokus på rumlig dimensionering og transportfunktion (nødvendige kompetenceprofiler, facilitator, designer, ingeniør (mekanik)).
  Deltagere: Projektleder, Facilitator Workshop I, Mekanik Ingeniør, Industriel designer
 • AUGUST:
  Der fremstilles mock-up/pretotype på koncept I
  Deltagere: Fremstiller af Mock-up
 • SEPTEMBER:
  Der indsamles bruger feedback på koncept I ved brug af mock-up, (gøres af projektleder)
 • OKTOBER:
  Der afholdes workshop II (Design, mekanik, ergonomi, Mikro/sensor ingeniør, portør, DNU rep.),   FORMÅL at forbedre koncept I på baggrund af indsamlet feedback samt at idegenerere nice-to-have features for låsemekanisker, personlig genkendelse og logistik/sporing. På workshoppen vil vi lave mock-up/pretotype af koncept II
  Deltagere: Projektleder, Facilitator Workshop II, Industriel designer, Fin Ingeniør, softwareudvikler,
 • NOVEMBER:
  indsamling af bruger feedback på koncept II.
  Gennemføres af projektleder
 • DECEMBER:
  Sammenfatning af resultater og udfærdigelse af rapport med anbefalinger til kravsspecifikation.
  Laves af projektleder

2013-04-03-visionart-billede-kopiPROJEKTEJER
Projektejer bag DineTing er Projektafdelingen DNU for det Nye Aarhus Universitetshospital. 

Sanne Rosenmay
Uddannet laborant og sygeplejerske med videreuddannelsen Biomedical Design. Ansat ved hjertemedicinsk sengeafsnit på Skejby Sygehus. Nærmeste leder er afdelingssygeplejerske Lone Steen. Mit daglige arbejde er patient observation, pleje og behandling, samt klargøring af Hjertesyge patienter til forskellige procedurer. Spidskompetencer er blandt andet evnen til kreativt at løse praktiske problematikker i den daglige pleje af patienterne. Færdigheder i at visualisere problematikker og processer så alle kan følge med, samt gode kommunikative evner. Desuden gode færdigheder i litteratursøgning, markedsafdækning og udformning af grafisk og skriftligt materiale.

Udover det arbejde jeg har udført i forbindelse med dette projekt, har jeg tidligere i forbindelse med Biomedical design uddannelsen (BMD), gennemgået en lignende innovations proces der endte ud i et løsningsforslag til en reel problematik i klinikken. Desuden arbejder jeg ved siden af DNU projektet på at udvikle et tredje produkt, også affødt af frustrationer i klinikken. Til at udføre alle disse projekter, bruger jeg de redskaber og den viden jeg har tilegnet mig ved BMD.