Sams+© kopi

Lige adgang til sundhedsydelser i udkantsområder

Problemstilling
Der er over 400.000 inkontinente i Danmark, men kun ca. 3 % kommer i behandling. 70 % af dem, der kommer i behandling, bliver faktisk helbredt. Så hvorfor er der ikke flere, der kommer i behandling?
I mange tilfælde skyldes den manglende udredning den geografiske afstand til specialister. Det viser sig nemlig at mange flere i storbyer end i udkantsområder bliver udredt. Befolkningen i udkantsområder må, som det er nu, i de fleste tilfælde stille sig tilfreds med en blebevilling, hvor de måske kunne være udredt, behandlet og helbredt for deres lidelse.

Behov
Der er et behov for, at udvikle en model til at bringe ekspertisen ud til de områder, hvor borgeren enten ikke har mulighed for – eller har meget svært ved selv at komme til eksperterne.

Hvem vedrører behovet?
Borgere
Borgere med inkontinensproblematikker i udkantsområder har, på lige fod med andre borgere i Danmark, et behov for relativ nemt at kunne blive udredt og behandlet for deres lidelse, for at sikre dem en værdig livskvalitet på trods af sygdom.
Sundhedsprofessionelle
Sundhesprofessionelle, der er i kontakt med disse borgere, vil gerne kunne tilbyde sundheds- og forebyggelsestilbud tilrettet den enkelte borgers behov, men mangler ofte specialviden og apparatur til at kunne udføre dette.
Samfundet
Samfundet har en forpligtelse til at sikre lige adgang til sundhedstilbud, uanset hvor i landet man er bosat, samt en forpligtelse til at tilbyde den mest økonomiske udrednings- og behandlingsmodel.

Projektaktiviteter
November-december 2015 – Ansættelse af specialist, udarbejdelse af diverse materialer.
Januar-juni 2016 – Gennemførsel af projekt.
Juli-august 2016 – Afrapportering.

Værdiskabelse
Dette projekt skal på en innovativ måde forsøge, at udvikle en model til løsning af uligheden i adgang til sundhedstilbud i Danmark.
Borgere
Hvis modellen bliver en succes, vil den kunne være med til at skabe og sikre en lettere hverdag med en højere grad af livskvalitet for den enkelte borger.
Personale
Modellen vil være til stor hjælp for det sundhedsfaglige personale i kommunerne. De vil kunne drage nytte af en specialist, som de kan rådføre sig med, og dermed få et relativt omkostningsfrit kompetenceløft.
Samfundsøkonomi
Samfundsøkonomisk kan det bedre betale sig at forebygge, frem for at helbrede.
Backer
Backerne vil kunne profilere sig med, at de er med til at støtte innovative løsninger inden for sundhedsvæsenet, samt at de er med til at gøre bosætning i udkantsområder mere attraktiv – og ikke mindst, at de er med til at gøre hverdagen lettere for rigtig mange borgere i Danmark.

Potentiale for projektet
Dette innovationsprojekt har til formål, at udvikle en model til at få bragt relevant ekspertise ud i de udkantsområder, hvor behovet for ekspertise ikke bliver dækket, således at Danmark vil få en mere lige adgang til sundhedsydelser.
Modellen vil kunne udbredes til mange geografiske områder i Danmark – såsom landdistrikter, udkantsområder og øsamfund. Den kunne også tænkes brugt til et bredt spektrum af andre sygdomsproblematikker.

Projektteamet
Lise Beyer Gommesen.
Projektleder. Ansat som Udviklings og Kvalitetskoordinator i Socialforvaltningen i Samsø Kommune. Uddannet sygeplejerske med en Master i Informationsteknologi med speciale i Sundhedsinformatik.
Susanne Andersen
Ansat som Faglig Koordinator for hjemmesygeplejen på Samsø. Er uddannet sygeplejerske med stor erfaring fra primær og sekundær sektor.

CrowdsWhoCare projekter er reward-baseret crowdfunding. Det vil sige at man som backer, det være sig privatperson, offentlig organisation eller privat virksomhed, køber ind på et projekt og dermed også accepterer at man skal have en gevinst af arbejdet tilbage. Dette kan man ikke undslå sig.
Hvis man som NGO eller fond ønsker at støtte et CrowdsWhoCare projekt er dette også er muligt. Skriv til info@crowdswhocare.com for nærmere information.