Topbilleder_TabtBarndom03

Tabt barndom – Vi hjælper børn, der har været udsat for seksuelle overgreb

Projektaktiviteter
Januar – udvikling af materiale til data indsamling, videreudvikling af vores hjemmeside samt etablering af samarbejdsaftaler med en række folkeskoler. Målet er 5 folkeskoler fordelt i de største byer i Danmark.
Februar  – Der afholdes indledende møder med skoleledere, lærer og pædagoger på folkeskolerne. Disse evalueres og den ny viden implementeres i vores materiale for dataindsamlingen. 1. bølge af undersøgelsen blandt skolebørnene sættes i gang på de folkeskoler, som vi har etableret et samarbejde med. Her skal både være diskussioner på udvalgte klasser i forskellige alderstrin, samt interviews af udvalgte børn. Udvælgelsen sker i samråd med skolens ledelse og ansatte.
Marts – 2. bølge af undersøgelsen udføres.
April – 3. bølge; her vil vi interviewe udvalgte pårørende.
Maj – analyse og fortolkning af viden fra undersøgelsens 3 bølger.
Juni – Vi vil afslutte forløbet på vores undersøgelse med en evaluering blandt de medvirkende, som bliver en del af vores samlede materiale. Udfærdigelse af rapport.
Juli – udgivelse af rapport samt faglige artikler med ny viden. Vi vil ligeledes afholde oplæg på de folkeskoler vi har samarbejdet med.

Værdiskabelse
Vi vil skabe værdi for udsatte børn ved,  at give dem de bedste forudsætninger for et selvstændigt liv med større livskvalitet. Dette sker gennem uddannelse, vil resultere i job, så de i højere grad kan forsørge sig selv i deres voksenliv. Pårørende har en vigtig rolle, som støtte til den overgrebsramte. De skal rustes til at blive resursepersoner i barnets liv. Bl.a. i Sverige har de stor succes med, at involvere familien – ikke bare den helt nære. Det skaber værdi for den overgrebsramte, men også de pårørende. Personalet omkring de overgrebsramte, vil blive klædt på, til at indgå i relation med børnene. De vil modsat i dag, ikke føle sig berøringsangste eller fagligt inkompetente til at kunne gå ind og være en ressource person for børnene. Det vil skabe værdi for personalet på et fagligt niveau.
Samfundsøkonomisk vil det være en god investering med en tidlig indsats. På længere sigt vil det også kunne betyde mere selvstændige og sunde borgere. Man vil formodentligt se et fald i psykiatriske indlæggelser samt et fald i antallet af selvmord og gruppen som modtager social understøttelse.
Backerne vil få indsigt i ny viden og vil kunne bryste sig af, at være med til, at sætte gang i udviklingen indenfor et meget tabuiseret område. Backerne med guld donation vil blive listet op på vores hjemmeside og vi vil undersøge muligheden for, at de kan blive samarbejdspartnere.

Potentiale for projektet
Rent videnskabeligt ved man ikke meget, om den målgruppe, som vi vil arbejde med. Der er fortsat stor usikkerhed  i forhold tilhvor mange der er berørt af problematikken. Endnu mindre ved man om pårørende og hvordan de oplever og håndtere situationen. Vi vil arbejde målrettet på, at indsamle ny viden om børn som har været udsat for seksuelle overgreb. Dette for at kunne hjælpe dem bedst muligt, så de kan udvikle sig til deres fulde potentiale. Vores hjemmeside Tabtbarndom.dk vil løbende blive brugt som et aktivt redskab i forhold til vidensindsamling og -deling.
Ved endt projektforløb vil vi kunne bidrage med:
1. Faglige artikler og undersøgelser med ny viden om målgruppen
2. Forslag til nye behandlingsmetoder med udgangspunkt i praksis

Projektteamet
Charlotte Kold er projektlederen for Tabt Barndom.
Hun er uddannet pædagog med speciale indenfor Mennesker med sociale problemer. Det er blevet til flere opgaver om seksuelle overgreb undervejs og i 2011 blev det til bacheloropgaven: ”Narrativitet i pædagogens arbejde med en børnebog for og om seksuelt misbrugte børn på døgninstitution”. Charlotte har efter endt uddannelse gennemført et kursusforløb v. VIA UC & Service styrelsen: Forebyggelse af seksuelle overgreb – med særligt fokus på døgninstitutioner. Samt deltaget i en foredragsrække: Perspektiver på voldtægt v. Kvindepolitisk Forum. Charlotte har stor erfaring med organisations- og frivilligt arbejde. Disse kompetencer og erfaringer bruger hun i udviklingen af Tabt Barndom og samarbejder med de mange samarbejdspartnere. Gennem sit nuværende studie på VIA UC Design med speciale i Entrepreneurship. Charlottes arbejdsopgaver er, at udvikling af konceptet i samarbejde med målgruppen og vores øvrige samarbejdspartnere. Hun står for den personlige kontakt, opsætning af interviews og workshops, samt etablering af nye kontakter.
Mette Stribolt er uddannet designteknolog indenfor branding & marketings management og studerer mediegrafik. Mettes arbejde er primært indenfor vores visuelle identitet samt opbygning og vedligeholdelse af hjemmesiden.
Frederik Ronex er uddannet indenfor forretningsudvikling og arbejder på nuværende tidspunkt som Gamification konsulent hos Predict-it. Frederiks arbejde er målrettet kommunikation med vores målgruppe og hvordan vi kan indsamle data om dem.

CrowdsWhoCare projekter er reward-baseret crowdfunding. Det vil sige at man som backer, det være sig privatperson, offentlig organisation eller privat virksomhed, køber ind på et projekt og dermed også accepterer at man skal have en gevinst af arbejdet tilbage. Dette kan man ikke undslå sig. Hvis man som NGO eller fond ønsker at støtte et CrowdsWhoCare projekt er dette også er muligt. Skriv til info@crowdswhocare.com for nærmere information.