shutterstock_247007314

Delt Virtual Reality – giver fælles oplevelser med familie og venner

Når man er indlagt længe kommer man til at miste forbindelsen til det virkelige liv udenfor ens stue og hospitalet. Særligt de vigtige familiebegivenheder, familiefødselsdage og årstidens fejringer bliver kilde til svære valg og situationer for både barnet og dets pårørende. Det betyder noget at gå glip af sin søster Amalies konfirmation, farfar Jørgens 70 års fødselsdag og fældningen af årets juletræ. Det betyder også noget at gå glip af sin folkeskole klasses udflugt til Ree Safari park og vennernes koncertoplevelse med Christopher. Delt Virtual reality vil sikre patienten en fælles oplevelse med familie og venner.

Det er ærgerligt og kedeligt mens man er indlagt, men kan også påvirke en efter indlæggelsen: man er for evigt gået glip af en del af familiens og vennernes liv, og det kan efterlade patienterne med en følelse af tab og ensomhed også efter de egentligt er blevet raske.

Der er forskellige måder at forsøge at undgå at patienten føler sig udenfor. Familien og vennerne kan tage billeder og komme og vise dem til patienten efterfølgende. Det giver lidt, men er jo ikke det samme, som at være der selv.

Familien og vennerne kan optage en film og hvis filmen er god, så giver det lidt mere. Men den rummelige dimension og egen oplevelse af at være med udebliver i den 2-dimensionelle verden.

Man kan også allerede bruge et 360 kamera og optage en film beregnet for Virtual Reality og så kan patienten næsten være der selv.

Med billederne og filmen kan alle dele den samme oplevelse og tale om den, mens man kigger på billederne.

Virtual Reality har potentiale til at kunne give langtidsindlagte patienter en mere sanselig oplevelse af den øvrige familiens liv og aktiviteter fordi det er 3-Dimensionelt, men teknologien mangler muligheden for at skabe samtaler mellem menneskerne i rummet om de ting de ser.

Virtual Reality oplevelsen lider under, at man ikke kan se den sammen: man kan se den hver for sig og så tale om den bagefter. Og det kan i sig selv være svært.

Men hvad nu hvis man kunne give den unge patient følelsen af faktisk at være til stede og dele oplevelsen med familien? Ved hjælp af en såkaldt ”delt Virtual reality oplevelse” kan vi hjælpe disse familier med en løsning, der næsten er som at være der selv.

Vores projekt vil arbejde med, hvordan man kan bygge et ekstra lag på Virtual Reality oplevelsen, der gør, at man kan se den sammen og have en ægte fælles oplevelse.

Projektet vil gerne både sikre, at barnet ikke føler sig udenfor verden under selve indlæggelsen, men det er også en forhåbning, at det kan være medvirkende til, at det enkelte barn efter indlæggelsen hurtigere finder tilbage til og føler sig tilpas i livet.

 

1PROJEKTETS MÅL:
Dette projekt sigter på at afklare om der blandt familier med langtidsindlagte børn er behov for at skabe fælles oplevelser og minder omkring familienære aktiviteter med udgangspunkt i Virtual Reality. For at belyse alle sider kigger vi på 4 vinkler:

1. Afdække om vi har ret i antagelsen af, at det er et stort problem, at den indlagte bliver isoleret og mister en portion af de fælles oplevelser med familien og vennerne.

2. At finde ud af, hvordan man teknisk kan udvikle en løsning, der sikrer at flere kan dele en Virtual reality oplevelse samtidigt.

3. Få anskueliggjort, at der ikke er bivirkninger for børn/unge ved at bruge Virtual Reality.

4. At kigge på om der er cognitiv forskning om det at danne minder, der underbygger, at man kan lave en Virtual Reality oplevelse, der tilnærmer at give mennesker fornemmelsen af at have reelle minder eller vil det altid være en 3 person observatør oplevelse?

CROWDFUNDING OG CROWDSOURCINGFaktaboks03
Der er to måder, du kan støtte projekt “VR” som backer. Du kan enten backe med penge. Det betyder, at du hjælper projektet ved at støtte med penge, som projektet efterfølgende kan bruge til at betale for personer, der besidder de rette kvalifikationer. Det er det, man kalder crowdfunding.

Du kan også backe ved at biddrage med din viden og knowhow. Det vil sige, at du stiller op og biddrager pro bono med din ekspertviden og knowhow. Det er crowdsourcing. Du får ikke betaling for dine timer, men dit bidrag bliver omregnet med en faktor på 700 kr./timen og det er det beløb, der kommer til at figurere som den sum, du har støttet projektet med.

For at støtte skal du føre curseren/pilen henover der, hvor du ønsker at støtte til højre på siden. Bare rolig du støtter ikke første gang du trykker, men vil kunne springe fra flere steder i processen.

BRONZE, SØLV- OG GULD REWARDS

Bronze:
Når du giver et bronzebidrag sender vi dig et Cardbord VR kit.

Sølv:
Når du giver et sølvbidrag sender vi dig et Cardbord VR kit.

Du vil få dit navn og logo på vores hjemmeside, have ret til at bruge vores logo på din egen hjemmeside og vi vil nævne din og din virksomheds støtte på vores sociale netværk og i andet kommunikationsmateriale.

Guld:
Når du giver et sølvbidrag sender vi dig sender vi dig et Cardbord VR kit.

Du vil få dit navn og logo på vores hjemmeside, have ret til at bruge vores logo på din egen hjemmeside og vi vil nævne din og din virksomhedsstøtte på vores sociale netværk og i andet kommunikationsmateriale.

Backerne få adgang til resultaterne og bliver inviterede til en personlig fremlæggelse af rapporten.

 

3CROWDSOURCING AF DELT VIRTUAL REALITY

Projektet har brug for hjælp fra de profiler og opgaver, som listes nedenfor. Timetallene er fastsat udfra, at det ikke er meningen, at I skal lave en endelig løsning. Det vi gerne vil have jeres hjælp til er at sikre, at den løsning, vi ender med at udvikle kommer til at afspejle det reele behov bedst muligt og dermed kommer til at gøre en positiv forskel i de langtidsindlagte børns liv.

Når du melder dig som backer, kommer du ikke til gratis at lave den endelige løsning, men du kommer til at hjælpe med at belyse, hvad der er muligt og hvad det er vigtigt at være opmærksomme på for at lave den ultimativt bedste løsning. Vi vil sørge for at nævne dig på de sociale medier, på vores hjemmeside og i løbende pressemateriale. Og du kommer på den endelige projektrapport. Derudover er du velkommen til at bruge din deltagelse i dit eget markedsføringsmateriale.

Der vil blive lavet separate kontrakter for alle backere og der vil være mulighed for at indgå i forhandlinger med projektejerne. F.eks. l kan man forestille sig, at I laver en hensigterklæring om, hvordan jeres engagement kan blive i det videre forløb efter projektets afslutning. Nogle projektejere ønsker at bestille udviklingen af det endelige produkt hos nogle af de backere, der har deltaget i projektet, andre projektejere er åbne for, at nogle backere kan få medejerskab.

Projektleder – 50 timer:
Projektlederen skal sikre at alle bolde er i luften på rette tid og bliver sendt videre til rette vedkommende.

Antropolog – 50 timer:
Du skal indsamle relevante informationer og indsigter fra de patienter, familier og personale, der kan belyse, hvad en løsning skal indeholde for at give værdi. Du skal afslutte med at videreformidle de indsamlede informationer i en rapport og videregive dem på workshop 1 og 2.

Vidensperson01 – 40 timer:
Du skal gennemføre litteraturstudie af viden omkring hvordan det påvirker familier at have børn/familiemedlemmer som er langtidsindlagte

Vidensperson02 – 40 timer:
Du skal gennemføre litteraturstudie med henblik på at afdække hvilken aktuel viden, der er omkring anvendelse af VR hos børn og unge.

Vidensperson03 – 40 timer:
Du skal gennemføre litteraturstudie, der afdækker om der er cognitiv forskning om det at danne minder – altså noget der undrebygger, at man kan lave en VR oplevelse, der tilnærmer at give mennesker fornemmelsen af at have reelle minder eller vil det altid være en 3 person observatør oplevelse?

12 x Børn/forældre til interview/fokusgrupper – 5 timer:
Vi har brug for dig til at fortælle os, om du manglede de ting, som den delte virtuelle oplevelse kan give dig.

12 x Personale til interview/fokusgrupper – 5 timer:
Vi har brug for at finde ud af, hvad løsningen skal indeholde for at den bliver et redskab, som giver værdi i dit arbejde.

5 x Familier til fokusgrupper – 10 timer:
Vi har brug for jer til at teste den prototype, der bliver udviklet i projektet.

Workshop 1 facilitator – 10 timer:
Vi har brug for dig til at holde styr på tropperne og sikre fremdriften i workshop 1.

Workshop 2 facilitator – 10 timer:
Vi har brug for dig til at holde styr på tropperne og sikre fremdriften i workshop 2.

 

5CROWDFUNDING AF DELT VIRTUAL REALITY
Projektet har brug for, at der bliver indsamlet midler til et test sæt bestående af:

3 x Gear VR headset. 999,- pr. stk.
3 x Samsung S6 3.690 pr. stk.
1 x Tablet Samsung Galaxy Tab S2 4099 kr.
1 x kamera Samsung Gear 360 2999 kr.
I ALT: 21165 kr.

Hvis der samles flere likvide midler ind vil de i første omgang gå til at sikre, at backerne ikke selv skal kunne betale for omkostninger i forbindelse med transport og forplejning. Og endeligt vil projektejer i tilfælde af, at der ikke melder sig nok projektdeltagere kunne bruge fundede midler til indkøb af kompetencer.

Du skal bemærke, at der bliver tillagt moms, når du vælger at backe med penge til projekter hos CrowdsWhoCare.

 

4PROJEKTPLAN
Projektets tidsmæssige rammer er, at det gennemføres over 6 måneder i perioden december 2016 – april 2017. De endelige datoer vil blive fastlagt i samarbejde med backerne.

 

 

 

December
Første møde med de involverede backere. Undtagen fokusgruppe og interview deltagere.
(Start på udvikling af prototype – helst ikke)

Antropologen begynder sit arbejde.

Januar
Indsamling af kvalitative data fra patienter og personale.
Antropolog udarbejder rapport.

Gennemførelse af litteratur studier.

Workshop 1 med deltagelse af alle.
Hvad skal løsningen indeholde? Hvilke begrænsninger har løsningen.

Februar
Udvikling af prototype

Marts
Test af prototype i fokusgruppe med antropolog og familier og personale.

April
Indsamling af data og interviews
udarbejdning af rapportog fastlæggelse af enelige løsning.

Maj
Workshop 2 med præsentation af produkt for mulige interessenter.

 

PROJEKTEJERE
Projektejeren er et samarbejde mellem tre virksomheder: Liquid Media, Business4you og Zaxis. Tilsammen besidder de en stor ekspertise indenfor 3d, virtual reality og spiludvikling.

Liquid Media
Liquid Media leverer totalløsninger, der uden sammenligning hører til de bedst tænkte, mest kreative og solide i branchen. Hemmeligheden er viden og uddannelse på tværs af brancher, 20 års erfaring, og tårnhøj faglig integritet. 

SuneSune Amtoft:
Rolle: Projektejer og App developer
Uddannelse: Bygnings konstruktør, MMD game design, Diplom­uddannelse i erhvervs­pædagogik
Ansættelsessted: Liquid Media
Fagområde: Ledelse, 3D grafik, App development, Animation, Compositing, simulering
Spidskompetencer: Overblik og Projektstyring, har en bred vifte af kompetencer med stort spænd fra pædagogisk indsigt til programmering

 

JesperThraneJesper Thrane:
Rolle: Programmør og grafiker
Uddannelse: Klejnsmed, Autodidakt programmør, Diplom­uddannelse i erhvervs­pædagogik
Ansættelsessted: Liquid Media
Fagområde: 3D Grafik og animation, web udvikling, programmering, videoredigering og Compositing
Spidskompetencer: Alt inden for computere

 

Business4you

GitteNygaardGitte Voss Nygaard:
Rolle: Komunikation og koordinering
Uddannelse: Kommunikation, HR og ledelse
Ansættelsessted: Egen konsulentvirksomhed Business4you og tilknyttet Liquid Media
Fagområde: Projektledelse og holistisk tilgang til mennesker med stor fokus på trivsel
Spidskompetencer: Empati, helikopter overblik, struktureret, testcertificeret, erfaring for ledelse af projekter; bla. ifm. trivsel, implementering af nye strategier, energiressourcer og uddannelse; alle med afsæt innovation,  i det hele menneske og med ‘at ha det sjovt’.

Zaxis
Zaxis producerer computerspil til PC, konsoller og mobiler. Siden 1998 har vi på baggrund af vores skarpe hold af grafikere, animatorer, programmører og spildesignere leveret en stribe af tv reklamer, visualiseringer og spil.

JacobJacob Honore:
Rolle: Kreativ support og design partner
Uddannelse: CBS Almen HA, Fotograf
Ansættelsessted: ZAXIS ApS
Fagområde: Projektledelse og Indholdesprodcuer
Spidskompetencer: Ledelse, Inovative processer, Projektstyring, økonomi, Game development, visuelle kompositioner.