shutterstock_203140600

Min Kræftplan – giver patienter overblik over deres kræftbehandling

Når du får konstateret kræft – eller når begrundet mistanke om kræft opstår – sikrer de danske kræftpakkeforløb, at du hurtigt får stillet en diagnose og kommer i behandling. Specielt hurtigt går det, hvis der er tale om modermærkekræft. Der går blot få dage fra kræftpakkeforløbet skydes i gang, til du ligger på operationsbordet. Selvom det er positivt, kan det for de fleste føles meget chokerende. Det vil “Min Kræftplan” lave om på ved at give patienterne overblikket over deres kræftbehandling tilbage.

 

Hvert år bliver over 100.000 patienter inkluderet i de danske kræftpakkeforløb, fordi diagnosen kræft stilles eller mistænkes.

Kræftpakkeforløbene, som blev fuldt indført i år 2009, har været en kæmpe succes, da de sikrer ensrettet og hurtig diagnostik og behandling.

Men bagsiden er, at patienterne får svært ved at følge med i forløbet, når det hele går så hurtigt. Patienterne er derfor ofte forvirrede og ængstelige over, hvad der skal ske – hvilket er paradoksalt, når kræftpakkeforløbene er så fastlagte.

Det giver sig fx udslag i, at man ude på afdelingerne oplever patienter, som lægger sig grædende op på operationsbordet, fordi de ikke ved nok om det indgreb, der skal udføres. Forvirrede og ængstelige patienter er sværere for sygehuspersonalet at samarbejde med og derfor også mere tidskrævende.

Dette problem vil teamet bag “Min Kræftplan” løse, vha. en informations-app, som informerer patienten om de generelle trin i netop dét kræftpakkeforløb, som denne er inkluderet i – i et sprog, som patienten forstår. App’en vil samtidig give patienterne adgang til informationen præcis, når de synes, at de bedst kan overskue at tage imod den.

CROWDFUNDING OG CROWDSOURCINGFaktaboks03
Der er to måder, du kan støtte projekt “Min Kræftplan” som backer. Du kan enten backe med penge. Det betyder, at du hjælper projektet ved at støtte med penge, som projektet efterfølgende kan bruge til at betale for personer, der besidder de rette kvalifikationer. Det er det, man kalder crowdfunding.

Du kan også backe ved at biddrage med din viden og knowhow. Det vil sige, at du stiller op og biddrager pro bono med din ekspertviden og knowhow. Det er crowdsourcing. Du får ikke betaling for dine timer, men dit bidrag bliver omregnet med en faktor på 700 kr./timen og det er det beløb, der kommer til at figurere som den sum, du har støttet projektet med.

BRONZE, SØLV- OG GULD REWARDS

Bronze:
Når du giver et bronzebidrag sender vi dig en kasket påtrykt: “Min Kræftplan”.

Sølv:
Når du giver et sølvbidrag sender vi dig en kasket påtrykt: “Min Kræftplan”.

Du vil få dit navn og logo på vores hjemmeside, have ret til at bruge vores logo på din egen hjemmeside og vi vil nævne din og din virksomheds støtte på vores sociale netværk og i andet kommunikationsmateriale.

Guld:
Når du giver et guldbidrag sender vi dig en kasket, der kan beskytte dig mod solen og er påtrykt “Min Kræftplan”.

Du vil få dit navn og logo på vores hjemmeside, have ret til at bruge vores logo på din egen hjemmeside og vi vil nævne din og din virksomhedsstøtte på vores sociale netværk og i andet kommunikationsmateriale.

Backerne få adgang til resultaterne og bliver inviterede til en personlig fremlæggelse af rapporten.

3b5c9224a87c2821f7a4b7655a57bda0

CROWDSOURCING AF MIN KRÆFTPLAN
Projektet har brug for hjælp fra de profiler og opgaver, som listes nedenfor. Timetallene er fastsat udfra, at det ikke er meningen, at I skal lave en endelig løsning. Det vi gerne vil have jeres hjælp til er at sikre, at den løsning, vi ender med at forsøge at få udviklet og brugt til kræftpatienter, kommer til at fungere bedst muligt. 

Når du melder dig som backer, kommer du ikke til gratis at lave den endelige løsning, men du kommer til at hjælpe med at belyse, hvad der er muligt og hvad det er vigtigt at være opmærksomme på for at lave den ultimativt bedste løsning. Vi vil sørge for at nævne dig på de sociale medier, på vores hjemmeside og i løbende pressemateriale. Og du kommer på den endelige projektrapport. Derudover er du velkommen til at bruge din deltagelse i dit eget markedsføringsmateriale.

Der vil blive lavet separate kontrakter for alle backere og der vil være mulighed for at indgå i forhandlinger med projektejerne. F.eks. l kan man forestille sig, at I laver en hensigterklæring om, hvordan jeres engagement kan blive i det videre forløb efter projektets afslutning. Nogle projektejere ønsker at bestille udviklingen af det endelige produkt hos nogle af de backere, der har deltaget i projektet, andre projektejere er åbne for, at nogle backere kan få medejerskab.

Projektleder – 100 timer
Projektlederen skal kunne holde overblikket og sikre, at alle enkeltdelene af projektet bliver udført til rette tid. Denne opgave kan evt. deles mellem to personer.

Antropolog – 50 timer
Du skal stå for planlægning, udførsel og afrapportering af den kvalitative dataindsamling.

Kvantitativ dataindsamling og behandling – 40 timer
Du skal kunne hjælpe os med udformning af spørgeskema uden bias. Hjælpe os med at udføre selve dataindsamlingen og indtastning. Og endeligt kunne uddrage de rette konklusioner og afrapportere.

UX – ekspert – 30 timer
Brugervenlighed er essentiel i en løsning af denne art. Men projektejerne ved ikke nok om, hvad der er nødvendigt og hvad der er muligt. Det er din opgave at få formidlet den basale viden til dem.

App udvikler – 30 timer
Som udgangspunkt regner vi med, at “Min Kræftplan” ender med at blive i app format. Hvis den ikke skal blive en app. er det dig, der skal fortælle projektejerne det og hvorfor. Hvis det bliver en app. er det vigtigt, at projektejerne forstår, hvad app’en skal indeholde og hvilke funktionaliteter, der er absolut nødvendige at have. Hvis du kan hjælpe med at lave mock-up, der kan visualisere, hvad der bør udvikles i det endelige produkt, er det også et plus.

Patientkommunikation – 25 timer
Det er vigtigt, at “Min Kræftplan” formår at tale det rigtige sprog til de patienter, der skal have gavn af projektet. Du ved noget om, hvordan man kommunikerer med patienter og/eller menesker, der er i krise og og kan formidle din viden til de andre deltagere i projektet.

Digital kommunikation – 25 timer
Det er vigtigt at få startet sin kommunikation på den rigtige fod og det er dig, der skal hjælpe projektejerne, så de forstår, hvilke historier og vinkler, der skal til for at give “Min Kræftplan” mulighed for at kommunikere med verden udenfor. Du skal have styr på hvilke platforme, der er nødvendige. Hvordan man sørger for en ordentlig app beskrivelse. Og du må også meget gerne have en grundlæggende viden om SEO.

Grafiker – 20 timer
Du er den, der kan hjælpe med at få opbygget en genkendelig og brugervenlig grafisk linie.

Workshop Facilitator – 10 timer
Alle backerne skal mødes til en workshop. Og for at alle bliver hørt og deltager i samtalen, skal de ikke selv lede og fordele, hvem der har ordet, hvor længe og hvornår. Vi har brug for dig til at lede slagets gang og sikre, at vi kommer hele vejen rundt.

12 x Patienter til fokusgrupper – a 5 timer
Du skal være parat til at bruge din tid på at blive interviewet om, hvilke udfordringer du har haft i forbindelse med dit kræftbehandlingsforløb.

12 x Sygeplejerske til fokusgrupper a 5 timer
Vi har brug for dit input om, hvilke problemstillinger du har været udsat for med patienter, der ikke er velforberedte på påbegyndelse af deres kræftbehandlingsforløb.

imagesCROWDFUNDING af “Min Kræftplan”
I dette projekt vil de fundede midler sikre, at backerne ikke selv skal kunne betale for omkostninger i forbindelse med transport og forplejning. Og endeligt vil projektejer i tilfælde af, at der ikke melder sig nok projektdeltagere kunne bruge fundede midler til indkøb af kompetencer.

Du skal bemærke, at der bliver tillagt moms, når du vælger at backe med penge til projekter hos CrowdsWhoCare.

 

KILL-CANCERPROJEKTPLAN
Projektets tidsmæssige rammer er, at det gennemføres over 6 måneder i perioden januar 2017 – juni 2017. De endelige datoer vil blive fastlagt i samarbejde med backerne.

 

 

 

PROJEKTEJERE

Fil 12-04-2016 10.08.47Mai Eldon

Uddannelse: Læge

Ansættelsessted: Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (pr. 1. nov. 2016)

Nærmeste leder: Pernille Hauschildt, ledende overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, AUH

Fagområder: sundhedsfaglig viden, sundhedsforskning

Spidskompetencer: medicinsk viden, projektledelse, sundhedsforskning, erfaring med udviklingsprocessen for sundheds-apps, tegning og maleri: www.maieldon.dk

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lars Bjørn Stolle

Uddannelse: Speciallæge i plastikkirurgi, PhD

Ansættelsessted: Plastikkirurgisk Afd. Vejle Sygehus / Odense Universitetshospital

Nærmeste leder: Hans Rahr, ledende overlæge, Organ- og Plastikkirurgisk Afd., Vejle Sygehus

Fagområder: sundhedsfaglig viden, sundhedsforskning

Spidskompetencer: medicinsk viden, projektledelse, ledelse, sundhedsforskning. Mange års forskningserfaring inkl. flere innovative forskningsprojekter.